Strojárska výroba MP&PM, s.r.o.


"CESTA SPOLOČNOSTI MP&PM, s.r.o. "

 Najvyššou prioritou v spoločnosti je dosiahnutie optimálnej spokojnosti zákazníka.

 Spoločnosť  uplatňuje princíp  prevencie  nad princípom odhaľovania nezhôd.

 Spoločnosť rozvíja kultúru kvality vzťahov , rozširuje a udržuje sponzorské aktivity, aby naplnila spokojnosť tých strán, ktoré sú na pomoci spoločnosti odkázané . 

 Naša spoločnosť svojou činnosťou pomáha športovým klubom, občianskym združeniam, neziskovým organizáciám ako i nadáciám v ich činnosti a rozvoji.

 “Cesta"  je záväzná pre všetkých interných a externých zamestnancov spoločnosti. Všetci riadiaci pracovníci spoločnosti sú povinní túto filozofiu uplatňovať  v praxi a prijímať  účinné opatrenia pre zaistenie spokojnosti zákazníkov a partnerov.

                                                                                                               Michal Procházka, konateľ MP&PM, s.r.o.

                                             Strojárska výroba, kusová a malosériová MPPM s.r.o.,  © 2015