Sídlo spoločnosti:

MP&PM, spol. s r.o.
Andovská 69
940 53   Nové Zámky

IČO :         36 524 611

IČ DPH:SK 2020 143 598

email: zakazky@mppm.sk

telefonické kontakty:

sekretariát:

tel.: +421 35 643 00 80

technológia, výroba:

mobil +421 903 420 639

vedenie firmy:

tel. +421 35 645 06 60

ekonom. úsek:

mobil +421 903 404 739                                             Strojárska výroba, kusová a malosériová MPPM s.r.o.,  © 2015